might be here

על זכוכית ונפלאות אחרות

אודות

בבלוג זה אנסה לרכז את חווית היצירה שלי בזכוכית, ה"מתכונים" לעבודות הזכוכית, והלקחים הנלמדים..

ארכיון לחודש ינואר, 2009

נסיון ראשון ליצור כלי בטכניקה חדשה, בה יוצרים גוש זכוכית ע"י התכה של חלקי זכוכית. תבנית ההתכה, וכן תבנית הסלאמפינג עשויות שתיהן מסרבורד. נעשה שימוש בחלקים בשקוף, לבן, כחול ותכלת. בגלל חוסר הנסיון בעבודה בשיטה הזו, העבודה הזו דרשה מספר שריפות גדול מהצפוי. אחרי פיוזינג ראשון נשארו חורים בגוש הזכוכית, שמולאו ע"י שברים נוספים, ופיוזינג […]

רגע, יש עוד »