might be here

על זכוכית ונפלאות אחרות

אודות

בבלוג זה אנסה לרכז את חווית היצירה שלי בזכוכית, ה"מתכונים" לעבודות הזכוכית, והלקחים הנלמדים..

כיוצאים משוונג העשייה, מנסים לשוב אליו באמצעות חזרה למוכר ולטוב.
הפעם הפסים הם בסגול ובירוק.

להוספת תגובה