might be here

על זכוכית ונפלאות אחרות

אודות

בבלוג זה אנסה לרכז את חווית היצירה שלי בזכוכית, ה"מתכונים" לעבודות הזכוכית, והלקחים הנלמדים..

אגדה רחוקה מספרת על פירמידה עתיקה שהוקפאה לפני שנים בלב המדבר, ועל מעטפת קרח קסום, שאינו נמס, העוטף את הפירמידה ומונע מהשמש מלשרוף אותה.

אגדה קצת יותר קרובה מספרת על נסיון לעשות קוביית soma מזכוכית, נסיון שכשל והוסב למשהו אחר לגמרי, המצולם על רקע זכוכית חלבית.

להוספת תגובה