might be here

על זכוכית ונפלאות אחרות

אודות

בבלוג זה אנסה לרכז את חווית היצירה שלי בזכוכית, ה"מתכונים" לעבודות הזכוכית, והלקחים הנלמדים..

לכו תבינו. בסוף אפילו קניתי מלחם.

צלעות הקופסא נוצרו בעזרת פיוזינג (של זכוכיות בשלושה צבעים, בתוספת זכוכית שעברה פיוזינג קל עם סטרינגרים), ולאחר מכן הולחמו לכדי קופסא. במקור הוכן גם מכסה לקופסא, שנזנח בסופו של דבר.

להוספת תגובה