might be here

על זכוכית ונפלאות אחרות

אודות

בבלוג זה אנסה לרכז את חווית היצירה שלי בזכוכית, ה"מתכונים" לעבודות הזכוכית, והלקחים הנלמדים..

צלחת הבנויה מריבועים שקופים בסגול וכתום, המונחים על שכבת זכוכית שקופה.
שולי הצלחת יצאו מעט לא אחידים (הריבועים הצבעוניים התעגלו מעט, ויצרו מעין "גלים" בקו המתאר של הצלחת).

צלחת ריבועים סגול-כתום

צלחת ריבועים סגול-כתום

להוספת תגובה