might be here

על זכוכית ונפלאות אחרות

אודות

בבלוג זה אנסה לרכז את חווית היצירה שלי בזכוכית, ה"מתכונים" לעבודות הזכוכית, והלקחים הנלמדים..

שתי עבודות דומות, בשניה השתמשתי בצירים כדי לחבר את הקופסאות. שתי התמונות צולמו באותן תנאים – יפה לראות איך כל סוג זכוכית נותן צבע אחר לאור, ויוצר אוירה שונה.

להוספת תגובה