might be here

על זכוכית ונפלאות אחרות

אודות

בבלוג זה אנסה לרכז את חווית היצירה שלי בזכוכית, ה"מתכונים" לעבודות הזכוכית, והלקחים הנלמדים..

נסיון ראשון ליצור כלי בטכניקה חדשה, בה יוצרים גוש זכוכית ע"י התכה של חלקי זכוכית. תבנית ההתכה, וכן תבנית הסלאמפינג עשויות שתיהן מסרבורד. נעשה שימוש בחלקים בשקוף, לבן, כחול ותכלת.

בגלל חוסר הנסיון בעבודה בשיטה הזו, העבודה הזו דרשה מספר שריפות גדול מהצפוי. אחרי פיוזינג ראשון נשארו חורים בגוש הזכוכית, שמולאו ע"י שברים נוספים, ופיוזינג נוסף.

עוד שתי שריפות בפיוזינג מלא נדרשו עד שהגוש היה נקי מזיזים וישר במידה מספקת. המסקנה היא שאחרי הפיוזינג הראשוני בתבנית יש להכניס לפיוזינג מלא נוסף, מחוץ לתבנית.

הסלאמפינג גם דרש שתי נסיונות. לאחר שבתהליך הראשון המגש לא קיבל את צורת התבנית הכנסתי שוב לסלאמפינג, הפעם לשעתיים ורבע.

תגובה אחת עבור “מגש משברי זכוכית בכחול ולבן”

  1. […] בבלוג זה אנסה לרכז את חווית היצירה שלי בזכוכית, ה"מתכונים" לעבודות הזכוכית, והלקחים הנלמדים.. « מגש משברי זכוכית בכחול ולבן […]

    might be here » ארכיון » מגש נוסף מחלקיקי זכוכית

להוספת תגובה