might be here

על זכוכית ונפלאות אחרות

אודות

בבלוג זה אנסה לרכז את חווית היצירה שלי בזכוכית, ה"מתכונים" לעבודות הזכוכית, והלקחים הנלמדים..

נאגטסים שבחלק האחורי שלהם הודבקו ניירות בעזרת דבק פלאסטי. מגנט כפתורי נוסף, והם הסתדרו בשתי שורות.

להוספת תגובה