might be here

על זכוכית ונפלאות אחרות

אודות

בבלוג זה אנסה לרכז את חווית היצירה שלי בזכוכית, ה"מתכונים" לעבודות הזכוכית, והלקחים הנלמדים..

הפעם יצרתי את אותה קופסא עם זכוכית אטומה, ואת הפיאה האחורית קיצרתי מעט כדי שהמכסה יוכל להיסגר ללא הפרעה של הציר. מבחינה טכנית זו הקופסא המוצלחת ביותר, אך אני חושב שלקופסאות מהזכוכית החלבית (הכחולה, והירוקה) קסם שאין לזו.

להוספת תגובה