might be here

על זכוכית ונפלאות אחרות

אודות

בבלוג זה אנסה לרכז את חווית היצירה שלי בזכוכית, ה"מתכונים" לעבודות הזכוכית, והלקחים הנלמדים..

מי שלא ראה את עבודת הזכוכית ב ycafe בגבעתיים, לא ראה שמחה מימיו.
ישבתי שם הערב והתהפנטתי.

להוספת תגובה